نوشته‌ها

اجرای کفپوش پلی یورتان

اجرای کفپوش پلی یورتان

اجرای کفپوش پلی یورتان نیازمند تخصص و دانش کافی می باشد، زیرا تمامی مراحل باید اصولی اجرا شود تا کفپوش یکدست و بدون حباب روی سطح قرار گیرد.