نوشته‌ها

کفپوش اپوکسی آسانسور

کفپوش اپوکسی آسانسور

کفپوش اپوکسی آسانسور یکی از انواع کفپوشها است که مانند سایر انواع آن نیاز به دقت در هنگام نصب دارد. این نوع کفپوش مخصوص آسانسور، جلوه ای خاص به آن می بخشد.