نوشته‌ها

ملات ضد اسید اپوکسی

ملات ضد اسید اپوکسی

ملات ضد اسید اپوکسی مخلوطی دو جزئی با بهره گیری از سیستم اپوکسی پلی امین است که در صنایع مختلفی نظیر صنایع غذایی، شیمیایی، کفپوشها و ... مورد قرار می گیرد.