نوشته‌ها

رنگ ترافیکی پارکینگ

رنگ ترافیکی پارکینگ

رنگ ترافیکی پارکینگ رنگی تک جزئی NF_431 برپایه نوعی اکریلیک ترموپلاست میباشد.که اجرای رنگ ترافیکی پارکینگ مزایایی دارد.