پروژه کفپوش اپوکسی صیقلی اجرا شده در سیرجان

کفپوش اپوکسی صیقلی در صنایع مختلفی مانند کارخانه های غذایی و دارویی و … بسیار کاربرد دارد، زیرا این کفپوش به راحتی تمیز می شود و مقاومت بسیار بالایی دارد و در برابر ضربه های جزیی و نسبتا شدید مقاومت میکند. همچنین موارد و پروتکل های بهداشتی در دوره ی کرونا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به همین علت این کفپوش اپوکسی بسیار مناسب برای استفاده در صنایع صنعتی می باشد.