پروژه اجرای کفپوش پلی یورتان در پتروشیمی پردیس

این کفپوش ها بسیار مناسب برای محیط های ورزشی بوده و امکان طراحی و خط کشی بر روی کفپوش پلی یورتان وجود دارد.