پروژه کفپوش اپوکسی کارخانه خودروسازی زامیاد

پروژه کفپوش اپوکسی کارخانه خودروسازی زامیاد با هدف تامین متریال کفپوش اپوکسی کارخانه با حضور متخصصان باتجربه مجموعه آریو رنگ به انجام رسید.