پروژه کفپوش اپوکسی موسسه تحقیقاتی انستیتو پاستور

پروژه کفپوش اپوکسی موسسه تحقیقاتی انستیتو پاستور توسط متخصصان باتجربه شرکت آریو رنگ و با بهره گیری از بهترین متریال کفپوش اپوکسی در جهان به انجام رسید.