اجرای پروژه کفپوش اپوکسی غلطکی بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان

کفپوش اپوکسی غلطکی به همراه لاک اپوکسی سبب افزایش مقاومت مناسب محیط های پر تردد می باشد. کفپوش اپوکسی بیمارستان در راهرو ها به دلیل اینکه دائما در معرض تردد است، می بایست مقاومت سایشی بالایی داشته باشند. استفاده از کرو (ماهیچه) در محل اتصال کف و دیوار باعث سهولت در نظافت و جلوگیری از تجمع باکتری میشود.