اجرای پروژه کفپوش اپوکسی شرکت دارویی

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید کفپوش اپوکسی در دو نوع صیقلی و غلطکی اجرا شده است، محیط های تولیدی و یا کلین روم ها به جهت آنتی باکتریال بودن نیاز به کفپوش اپوکسی صیقلی دارند ولیکن در محیط های انبار جهت نظافت محیط و جلوگیری از ایجاد گرد و خاک از کفپوش اپوکسی غلطکی استفاده میشود.
کفپوش اپوکسی صیقلی آنتی باکتریال توسط شرکت آریو رنگ مطابق الزامات GMP اجرا می شود این کفپوش مناسب شرکت های دارویی و صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی که نیاز به اخذ مجوز بهداشت دارند می باشد.

ضخامت پیشنهادی:

کفپوش اپوکسی صیقلی کلین روم کاملا بدون جوش و حباب و با ضخامت سه میلیمتر اجرا شده است.
کفپوش اپوکسی غلطکی انبار تا ضخامت ۲ میلیمتر برروی بتن کاملا استاندارد اجرا شده است.