پروژه کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک آریو رنگ

برخی محیط ها در برابر الکتریسیته ساکن حساس هستند لذا با استفاده کفپوش آنتی استاتیک، الکتریسیته ساکن محیط جمع آوری و از طریق شبکه بندی مسی به چاه ارت منتقل میشوند.

شرکت آریو رنگ تولید کننده و مجری کفپوش های آنتی استاتیک میباشد.

این کفپوش ها در صنایع نظامی، اتاق های عمل، مخابرات، دیتاسنتر ها، سالن های تولیدی قطعات الکترونیکی و هر مکانی که به الکتریسیته ساکن محیط حساسیت دارند قابل استفاده میباشد.

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک با هر فام رنگی مطابق دفترچه رال K7 قابل تولید میباشد.