اجرای پروژه کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کارگزاری صبا

کفپوش آنتی استاتیک قابلیت هدایت الکتریسیته ساکن که ناشی از اصطکاک رفت و آمد بر روی سطوح است را دارد.
از کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک در مکان های حساس به الکتریسیته ساکن مانند اتاق های عمل و یا اتاق های کامپیوتر که دارای تجهیزات حساس و مهم می باشد استفاده می شود زیرا الکتریسیته ساکن موجب نقص در عملکرد تجهیزات و خراب شدن دستگاه ها می شود.
کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک الکتریسیته ساکن سطح را از خود عبور میدهد و الکتریسیته به شبکه بندی مسی که در یکی از لایه های کفپوش قرار دارد منتقل می شود و سپس به چاه ارت هدایت شده و از کفپوش تخلیه می گردد.
کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک علاوه بر ویژگی ذکر شده دارای مقاومت مکانیکی و سایشی بالا و مقاوم در برابر حلال ها و نمک ها می باشد همچنین ای کفپوش در فام های رنگی دفترچه رال K7 قابل اجرا می باشد.