پروژه اجرای کفپوش اپوکسی باشگاه ورزشی

کفپوش اپوکسی با کاربری باشگاه ورزشی، به دلیل سهولت در نظافت و شستشو، مقاومت سایشی بالا و تنوع طرح و رنگ این کفپوش در محیط های ورزشی پر طرفدار می باشد.