آریو رنگ دماوند، تولیدکننده رزین بدون بو روغنی آلکیدی ساختمانی و رنگ روغنی براق، نیمه براق، نیمه مات، مات و جلای آلکیدی با کاربرد در صنایع ساختمانی، تزئینی خانه، آشپزخانه و هنری.

رنگ های روغنی ساختمانی با وجود تینرهای پایه نفتی و حاوی مقایری حلالهای آروماتیک، دوستدار محیط زیست نبوده و با voc بالا جزء رنگ های پرخطر محسوب میشوند. در این حالت برای اولین بار تولید حلالهای آلیفاتیک و رزین های بدون بو و ساخت رنگ های روغنی بدون بو باعث اجرای آسان و بدون مخاطره تنفسی خواهد بود رنگ های فوق مقاومت شیمیایی و فیزیکی بسیار بالاتری نسبت به رنگ های آب پایه دارند.